Школа для лідерів,
які прагнуть змін

Дізнайся першим

Останні новини KMBS в реальному часі

Останні події та новини з життя KMBS дізнавайтеся у розділі KMBS Live що знаходиться у верхньому правому куті екрану

Відкрити kmbs live
Головна
/
Програми
/
Програми управлінського розвитку
/
Стратегія
/
Системи та системне мислення для управлінців
дати стартів програм
4/11/2021
формат
4 модулі по 3 дні;
індивідуальна робота з власними системами
вартість
80 000 грн
Системи та системне мислення для управлінців
Бачити невидиме, виявляти причини причин, розуміти наслідки стратегічних рішень в різних контекстах та створювати нові системи.
Аудиторія програми - управлінці, які прагнуть:
Бачити системи і ширшу картину – розуміти, в яких контекстах та надсистемах існує моя організація
Розуміти глибинні причини подій та явищ і прогнозувати наслідки в різних контекстах
Наводити лад в системах, розуміти всю складність та створювати необхідні передумови для змін
Моделювати нові системи з бажаними характеристиками і передбачуваними результатами
Протягом програми учасники розвивають спроможність:
Працювати з організаціями як з цілим – з організаційними цінностями, місією, майбутніми бажаними станами, бачити та створювати емерджентні ефекти і властивості
Розуміти причинність, бачити складні зв’язки між причинами та наслідками, виділяти серед них головні, та передбачати стан систем в майбутньому
Зчитувати слабкі сигнали на ранніх стадіях їх розгортання – і вчасно та осмислено здійснювати управлінські втручання
Швидко знаходити поточне та бажане місце своїх компаній в сучасних мережах та екосистемах, готувати свої компанії до масштабування
Моделювати системи з більш передбачуваними результатами та досягати нових бажаних станів
Структура програми
Модуль 1
Концептуальне мислення. Система як ціле
4-6 Листопада

 • Система як концепт. Робота з організацією як цілим: цінності, місія, майбутні бажані стани
 • Ментальні моделі як системоутворюючий фактор організації: створення спільної мови організації для підвищення ефективності комунікацій та результативності організації
 • Циклічна причинність, підсилюючі та балансуючі причинно-наслідкові зв’язки. Виявлення системних ефектів у власних системах
 • Біологічна система “Людина”. Вигорання як приклад системних ефектів
 • Теорія обмежень: сума локальних покращень не дорівнює загальному  покращенню 
 • Зв’язок системного мислення з управлінськими задачами

 

Модуль 2
Динаміка систем. Системні архетипи
1-3 Грудня

 • Системні архетипи: виявлення патернів поведінки системи та вчасне і осмислене управлінське втручання  
 • Робота з системними архетипами у моїй організації
 • Системні ефекти затримки та накопичення, нелінійсть та контрінтуїтивність - системні пастки або системні можливості;   
 • Робота з діаграмами циклічної причинності: розуміти причинність, бачити складні зв’язки між причинами та наслідками, виділяти серед них головні, та передбачати стан систем в майбутньому
 • Система як ієрархія систем (холон). Мережі та ієрархії. Кластеризація
 • Система “Місто”
 • Відкриті та закриті системи. Границі системи
 • Зв’язок між параметричним представленням системи та управлінськими задачами

 

Модуль 3
Структура систем. Дизайн систем
12-14 Січня

 • Внутрішня структура як інструмент забезпечення цілісності та емерджентних властивостей системи. Робота зі структурою власних організацій
 • Поточне та бажане місце моєї компанії в сучасних ділових мережах та екосистемах
 • Робота зі структурою компанії як підготовка до масштабування
 • Дизайн бажаних станів системи; управління переходом від наявного до нового – бажаного стану
 • Стратегічний дизайн соціальних систем

 

Модуль 4
Бачимо системи – ціле, яке не можна побачити, роздивляючись частини
9-11 лютого

Тренуємося:

 • бачити системи навколо нас, розуміти поточні та майбутні стани;
 • шукати рішення, які змінюють поведінку складних соціальних систем;
 • прогнозувати шлях розвитку систем.

Система як концепт
Тема присвячена дослідженню природи систем – об’єктів, яких не можна зрозуміти, аналізуючи їх частини

 • «Розрізаючи слона навпіл, ми не отримуємо двох слонів» - відома ілюстрація цілісності як ключової характеристики систем. Ми не отримуємо більшого слона і складаючи двох слонів. Бути слоном - емерджентна властивість – властивість, яка виникає, коли виникає слон як система. Саме концептуальне представлення систем дозволяє управлінцям описувати свої компанії як системи – цілісності, які мають емерджентні властивості. Емерджентні властивості та ефекти зустрічаються нам всюди – від мислення як емерджентної властивості мозку до вірусних ефектів в соціальних мережах. Метафоричне представлення систем (організація як механізм або організм) допомагає нам дати комплексну характеристику системі через інші речі, характеристики яких нам добре зрозумілі.
 • Засвоєння теми розвиває спроможність управлінців працювати з організаціями як цілим – з організаційними цінностями, місією, майбутніми бажаними станами бачити та створювати емерджентні ефекти і властивості.

 

Динаміка систем
Тема присвячена динаміці систем – змінам стану системи як цілого

 • «Дай мені причину і наслідок і я створю світ для тебе» -- емоційна формула, що ілюструє силу розуміння причинності та причинно-наслідкових зв’язків. Ще потужнішою є циклічна причинність – підсилюючі та балансуючі причинно-наслідкові зв’язки, які відповідають за динаміку параметрів систем – нелінійну, контр-інтуїтивну, з прихованими ефектами затримки та накопичення. Параметричне представлення систем дозволяє управлінцям розуміти системну динаміку і конструювати бажану поведінку систем. 
 • Засвоєння теми розвиває спроможність управлінців розуміти причинність, бачити складні зв’язки між причинами та наслідками, виділяти серед них головні, та передбачати стан систем в майбутньому.

 

Системні архетипи
В рамках теми розглядаються усталені причинно-наслідкові діаграми (архетипи) та характерна для таких діаграм поведінка систем

 • Так, в організаціях часто спостерігається «дрейф мети», коли штучно встановлена планка цілей, які не досягаються, поступово знижується. В спільнотах та суспільствах часто трапляється “Трагедія спільних ресурсів”, коли захоплення великих мас людей місциною чи активом веде до знищення цінного для всіх ресурсу через активне спільне використання. На індивідуальному рівні нас часто вражає системна міопія, коли ми віддаємо перевагу локальним чи короткотерміновим перевагам, ігноруючи глобальні та віддалені негативні наслідки наших дій. 
 • Розуміння системних архетипів допомагає управлінцям розпізнавати характерні прояви системної динаміки на ранніх стадіях її розгортання – і вчасно та осмислено здійснювати управлінські втручання.

 

Структура систем
Тема зосереджує управлінців на внутрішньому устрої систем та над-систем, оскільки саме внутрішня структура забезпечує і цілісність і емерджентні властивості

 • Будь-яка система займає своє місце в ієрархії систем. Для управлінців дуже важливою є спроможність бачити свої компанії на мікро-рівні (під-системи), мезо-рівні (власне, системи) та на макро-рівні (над-системи). В основі системних структур знаходяться базові структурні композиції – ієрархії та мережі. Обидві структури є природніми, а їх взаємодія та масштаб добре характеризують системи, зокрема, рівень їх централізації (центричності) та наявності мережевих ефектів та ефектів кластеризації. Само внутрішня структура характеризує здатність системи до масштабування.
 •  Засвоєння теми допомагає управлінцям «бачити» структури систем, швидко знаходити поточне та бажане місце своїх компаній в сучасник ділових мережах та екосистемах, готувати свої компанії до масштабування.

 

 

Дизайн систем
Тема присвячена дизайну систем – створенню систем із заздалегідь визначеними властивостями

 • Дизайн систем ґрунтується на дизайн підході – загальній рамці концептуального проектування. Головна особливість дизайн-підходу – проектування системи від її (емерджентних) властивостей як цілого. Разом з дизайн-мисленням для дизайну систем дуже важливо застосування організаційного та контекстуального мислення. Організаційне мислення – підхід, який трактує компанію як соціальну систему, в якій культура часто важливіша за структуру. Контекстуальне мислення трактує будь-яку систему як відкриту, коли без розуміння зовнішніх умов зрозуміти (а, тим паче, сконструювати) поведінку самої системи – неможливо. Успішність зміни поточного стану системи на інший – майбутній (бажаний) стан визначається, зокрема, вмінням управлінців працювати з ментальними моделями співробітників компанії.
 • Засвоєння теми допомагає управлінцям впевненіше підходити до дизайну бажаних станів системи у до управління переходом від наявного до нового – бажаного стану.

 

Концептуальне мислення
Тема присвячена створенню та використанню ментальних моделей – важливої концепції системного мислення

 • Учасники розбирають визначення та зв’язок між такими поняттями як інформація, дані, знання та повідомлення. Це дозволяє зрозуміти природу абстрактного мислення та логіку розбудови різноманітних моделей, якими користуються управлінці в своїй діяльності. Розуміння природи мислення та моделювання дозволяє учасникам програми поєднати теоретичні знання та практичний досвід в комплекс ментальних моделей, які визначають і наші переконання і нашу поведінку. 
 •  Засвоєння теми допомагає формувати спільні ментальні моделі – спільну мову організацій, суттєво підвищити ефективність комунікацій та вивести свої організації на принципово інший рівень результативності.Викладачі
Едуард Мальцев детальніше
Professor
Олександр Саврук детальніше
Dean
Петро Чорноморець детальніше
Visiting professor
Андрій Колотов детальніше
Adjunct professor
Віктор Оксенюк детальніше
Adjunct professor
Що потрібно для вступу?
1.
Аплікаційна форма
Заповнити аплікаційну форму на сайті
2.
Спілкування
Поспілкуватися з менеджеркою програми про внутрішній запит та очікування від навчання. Також ви можете просто поставити питання про усі деталі навчання: від контенту до організаційних моментів, проконсультуватись чи підходить вам особисто ця програма. Контактні дані - нижче
вартість
80 000 грн
Зареєструватись
За додатковою інформацією щодо програми звертайтесь
Катерина Капра
Менеджерка програм управлінського розвитку
Зателефонувати:
Написати:
kmbs live
16.09.2021 в 11:04
"Коли наша державність вбивалася, коли вона нищилася і не існувала, завжди були люди-інституції, які ...
15.09.2021 в 19:05
🇮🇹🇺🇦 Ранок у виїзному навчальному модулі зазвичай починається з рефлексії. Так, знайомство з Італією ...
14.09.2021 в 10:29
"Університет не має бути бідним. Це аксіома", — стверджує Oleksandr Savruk, декан kmbs. І в інтерв'ю ...
13.09.2021 в 15:17
Saluti da Roma! 🇺🇦🇮🇹 Сьогодні розпочався виїзний модуль груп Executive 34 та Executive 35 до Риму. ...
10.09.2021 в 15:00
Тема «Чому бізнес має інвестувати в культуру?» привабила чималу кількість зацікавлених. Обговорити а ...
08.09.2021 в 14:46
4 листопада в kmbs стартує програма з системного мислення. Невпевненість, зависання, повільність. Ч ...
07.09.2021 в 11:42
▪Який зв’язок між тим, що ми думаємо про людей та світ і якістю наших управлінських рішень? ▪Як вия ...
07.09.2021 в 10:41
Парадоксально, але пандемія допомогла багатьом компаніям зруйнувати бар’єри між управлінцями та прац ...