Школа для лідерів,
які прагнуть змін

Дізнайся першим

Останні новини KMBS в реальному часі

Останні події та новини з життя KMBS дізнавайтеся у розділі KMBS Live що знаходиться у верхньому правому куті екрану

Відкрити kmbs live
дати стартів програм
9/2023
формат
4 модулі
10:00 - 18:00 ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ Можлива участь офлайн і онлайн
вартість
63000 грн
Бізнес-аналітика
Аналітичні інструменти підвищення вартості бізнесу
Аудиторія програми - фінансові директори, бізнес-аналітики, інвестиційні радники, топ-менеджери та власники компаній, які:
Розуміють, що правильна фінансова модель дозволяє компанії ефективніше управляти вартістю бізнесу
Хочуть дізнатись, як зменшувати вартість залученого фінансового ресурсу та гнучко реагувати на виклики бізнес-середовища
Хочуть зрозуміти можливість використання різноманітних фінансових інструментів, які існують на глобальних фінансових ринках, для більш ефективного управління ризиками компанії
Хочуть дізнатись, як побудувати інтегровану фінансову модель управління компанією, щоб «бачити» майбутній фінансовий результат і вартість компанії в залежності від обраної стратегії розвитку
Що дає програма :
Розуміння, як гнучкість компанії впливає на її вартість
Вміння вимірювати вплив факторів на продажі компанії та прогнозувати їх враховуючи макроекономічні показники
Вміння використовувати сучасні інвестиційні критерії для прийняття бізнес-рішень, пов’язаних із купівлею бізнесу, оцінкою нових напрямів бізнесу та інші
Вміння використання різних способів побудови мотиваційних планів для працівників в залежності від їх кваліфікації, що впливають на збільшення прибутку компанії
Структура програми
Модуль 1
Економічне мислення. Нові парадигми

День 1 Нейроменеджмент: Психологічні пастки мислення

 

 • Прийняття рішень в умовах невизначеності
 • Різнобічність та розвиток поглядів на прийняття рішень у бізнесі
 • Емоційність та раціональність, взаємодія між логікою та інтуїцією
 • Маніпулятивність людської пам’яті
 • Надмірна самовпевненість та надмірна реакція на події
 • Психологічні пастки грошей
 • Психологія нерівності. (Люди часто нарікають на нерівність і кажуть, що через нерівність вони не мають шансів досягнути успіху в житті, але тут важливо розуміти, що нерівність завжди була і буде, а при правильній стратегії можна досягати успіхів, починаючи з нуля)


День 2 Стратегічне мислення: моделі конкурентної боротьби та вирішення конфліктів

 • Стратегічна взаємодія та ігрове мислення
 • Принцип Белмана, як спосіб вирішення проблем з кінця, та його використання у прийнятті бізнес-рішень
 • Ринкова конкуренція та моделі знаходження ринкової рівноваги
 • Стратегічні ігри, лобізм, моделі нецінової конкуренції, блеф у бізнесі
 • Моделі в’язання товарів та послуг, як інструмент перенесення сили з одних сегментів ринку на інші та моделі цінової диференціації
 • Бізнес, як гра. Рівновага Неша та концепція вирішення конфліктних ситуацій (Рівновага Неша - передбачення майбутнього на основі стратегічного аналізу взаємодії економічних агентів, прорахунок багатокрокових комбінацій гравців і визначення стабільних стратегій, при яких жоден з гравців не захоче відхилятись від обраних ним альтернатив)


День 3 Оптимальні життєві стратегії: Робостність,гнучкість та антикрихкість

 

 • Сучасна глобальна фінансова система, спектр фінансових інституцій та їх роль для досягнення ефективності людського життя
 • Основні технології управління ризиками у власному житті та ризиками компанії: диверсифікація, диференціація, імунізація, страхування та хеджування
 • Оцінка персональної та управлінської гнучкості, за допомогою формули Блека-Шоулза-Мертона, розуміння людського життя як набору реалізованих та неареалізованих можливостей
 • Оптимальні життєві стратегії за теорією антикрихкості Насіма Талеба – відмова від короткозорої оптимальності, орієнтація на стійкість, здобуття життєвого досвіду і довгострокову перспективу.

Модуль 2
Факторна аналітика та прогнозування. Клієнтська аналітика.

День 1

 

 • Моделювання економічних процесів. 
 • Детерміновані та стохастичні моделі бізнесу.
 • Ключові показники ефективності (KPI) бізнесу.
 • Моделювання залежності впливу різних факторів на KPI бізнесу.Крива попиту.Еластичність: цінова, відносно доходу, відносно цін на інші товари-замінники та товари-доповнювачі.
 • Оцінювання нецінових факторів впливу на продажі компанії. 
 • Лінійна регресійна багатофакторна модель.
 • Знаходження, оцінка та інтерпретація значущих факторів впливу.
 • Вирішення кейсів шляхом економетричного аналізу у середовищі STATA.
 • Модель оцінки продаж у рітейлі, модель продаж у сфері надання послуг з медичної діагностики.
 • Моделі оцінки вартості бізнесу на основі NET SALES та EBITDA.
 • Моделі капітальної оцінки вартості активів (САРМ, АРТ).
 • Калібрування параметрів скорингових моделей та прогнозування поведінки споживачів.
 • Портфельні підходи до прогнозування з використанням коваріаційної матриці.
 • Кластеризія і її вплив на точність прогнозування.
 • Економетричні підходи до вибору кращих прогностичних моделей.

 

 

День 2

 

 • Вступ до клієнтської аналітики.
 • Тенденції в клієнтській аналітиці (світовий досвід, Україна).
 • Життєвий цикл клієнта як основа клієнтської аналітики.
 • Модель сегментації «Діряве відро» (ДВ).  
 • Декомпозиція виручки за допомогою сегментації. Альтернативні сценарії.
 • Практичне використання сегментації ДВ. Комунікація та економіка. 
 • RFM сегментація клієнтів. Побудови моделі RFM.
 • Використання RFM сегментації. Прикладна цінність.
 • Методи Data Mining в клієнтській аналітиці. Кластеризація клієнтів.
 • Монетизація клієнтських даних. 
 • Клієнтська аналітика як джерело додаткового прибутку компанії.

Модуль 3
Оптимізаційна та ринкова аналітика. Аналітика в моделях ринкової конкуренції.

День 1

 

 • Оптимізація прибутку компанії.
 • Оптимізація прибутку з врахуванням націнки дистриб’ютора та ритейлу.
 • Моделювання маркетингових витрат і аналітичні моделі максимізації прибутку.
 • Моделі цінової диференціації. 
 • Моделі оптимального в’язання товарів (bundling).
 • Основні теоретико-ігрові економічні концепції. Рівновага Неша.Основні паттерни взаємодії економічних агентів на ринку.
 • Розгляд кейсів конкурентної стратегічної взаємодії.
 • Принципи побудови економіко-фінансових аналітичних моделей.
 • Знаходження рівноваги Неша у динамічних економічних іграх.
 • Прогнозування ринкової рівноваги.
 • Ірраціональність та емоційність у прийнятті економічних рішень. 

 

 

День 2

 

 • Аналітичні моделі конкуренції.
 • Моделі конкуренції обсягами виробництва - модель Курно.
 • Модель конкуренції з лідерством на ринку - модель Стакелберга.
 • Мультитрибутивна модель прийняття рішень підвищення ефективності продаж в умовах конкуренції.
 • Визначення атрибутів і їх сприйняття споживачами.
 • Оптимальний перерозподіл маркетингових ресурсів для збільшення інтегральних показників продуктів компанії.
 • Метод дерев рішень, як інструмент стратегічного планування.
 • Стратегічне економічне моделювання. Виграшні стратегії і метод зворотної індукції.
 • Блеф у моделях ринкової конкуренції. Хижацьке ціноутворення.
 • Економічні моделі з мережевими ефектами.
 • Моделі конкуренції з асиметрією інформації: сигналювання (signaling), несприятливий вибір (adverse selection), моральний ризик (moral hazard).
 • Аналітика моделей суспільного вибору. 
 • Підведення підсумків модулю.

 

Модуль 4
Інвестиційна аналітика. Управління ризиками.

День 1

 

 • Часова вартість грошей.Основні формули фінансової математики.
 • Метод дисконтованих грошових потоків (DCF). 
 • Оцінювання акцій та облігацій методом DCF.
 • Метод еквівалентних грошових потоків для прийняття оптимальних фінансових рішень і при реструктуризації боргів.
 • Персональне фінансове планування.
 • Основні критерії прийняття інвестиційних рішень: NPV та IRR.
 • Розгляд кейсу
 • Додаткові інвестиційні критерії PP, DPP, PI, MIRR, NPV-BE.
 • Портфельний підхід до визначення оптимальних способів інвестування. 

 

  

День 2

 

 • Міри ризику та аналітика їх вимірювання: волатильність та бета.
 • Аналіз чутливості і спайдер діаграма для визначення ризиків інвестиційного проекту.
 • Сценарний аналіз та симулятивний аналіз Монте Карло при аналізі ризиків інвестиційного проекту.
 •  Коефіцієнт покриття (CR), визначення ймовірності неуспіху проекту.
 •  Непараметрична оцінка розподілів NPV та IRR інвестиційного проекту.
 • Методологія вартості під ризиком (VaR), як інструмент інтегрованого управління ризиками та портфеля інвестиційних проектів компанії.
 • Використання опціонних контрактів для підвищення ефективності управління бізнесом.
 • Оптимальні моделі управління фінансовими ризиками компанії на прикладі підприємства агропромислового комплексу.
 • Інтегрований підхід до управління ризиками компанії.

Викладачі
Євген Пенцак детальніше
Professor
Що потрібно для вступу?
1.
Аплікаційна форма
Заповнити аплікаційну форму на сайті
2.
Спілкування
Поспілкуватися з менеджером програми
вартість
63000 грн
Зареєструватись
За додатковою інформацією щодо програми звертайтесь
Олександр Демчук
Менеджер програм управлінського розвитку
Зателефонувати:
Написати:
kmbs live
06.06.2023 в 19:00
18 травня 42 нових учасника розпочали навчання на програмах МВА. Cтартувало дві програми: Presidents ...
02.06.2023 в 15:00
Нова програма kmbs – Customer value design! Сьогодні пріоритет багатьох засновників і топів – це ств ...
01.06.2023 в 17:00
«Критерії успішності в продажах» — новий подкаст з Volodymyr Orlov! Володимир поділився з нами, що с ...
31.05.2023 в 20:00
«Ми не відбудемося без інклюзії, вона має стати новою системою координат для України», — Олександр В ...
31.05.2023 в 16:00
Чи завжди ми розуміємо завдяки чому маємо успішні продажі? Іноді продукт «вистрілює». Але чому резул ...
30.05.2023 в 19:00
«Успішні злиття та поглинання — це завжди питання грошей і конкурентної переваги. Інакше навіщо це р ...
30.05.2023 в 19:00
На нещодавньому модулі група Executive MBA-39 занурювалася в курс «Стратегічний маркетинг» разом із ...
26.05.2023 в 19:00
Чотириста років існування навчальних закладів на одному й тому самому місці — таке у нашій історії з ...