Головна
/
Програми
/
ПСР
/
Школа Стратегічного Архітектора
Школа Стратегічного Архітектора
Для трансформаційних сучасних лідерів
Про програму
Структура програми
викладачі
Програма для трансформаційних лідерів бізнесу, державних та інших соціальних систем, що мають великий вплив систем і створюють правила гри
• Власники і СЕО потужного бізнесу
• Міністри і заступники міністрів
• Депутати Верховної Ради України
• Вище керівництво сектору безпеки та оборони
• Керівники державних агенцій та їхні заступники
• Власники та керівники мас-медіа
• Керівники громадських організацій
• Керівники гуманітарних інституцій
Як стати учасником програми
1.
Аплікаційна форма
Заповнити і подати аплікаційну форму на сайті ssa.kmbs.ua
2.
Рекомендації
Вказати осіб, які можуть Вас рекомендувати
3.
Співбесіда
Пройти співбесіду з керівником програми
Програма орієнтована на
На програмі учасники мають можливість знайти потужні рішення для посилення "своїх" систем через співпрацю з "іншими". Продуктом є майбутній потужний результат системи, якою керує учасник (компанії, державні інституції, організації, міста та інші системи)
Трансформацію складних систем
Мультиплікацію результату
Інституалізацію змін у соціальних системах
Нову природу стратегії. Стратегії відкритих систем.
Управління через правила гри, розуміння природи змін систем.
Ефективне впровадження нових управлінських культур у трансформаційний період.
Розвиток складних систем, які мають відкриту природу.
01
СТРАТЕГІЧНА АРХІТЕКТУРА
Формування ідеї та стратегії є ключовим для трансформаційних лідерів. Через розуміння сучасних стратегічних концептів у різних гравців з’являється можливість реалізовувати свої стратегічні ідеї.
[О. Саврук] СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ

 

Комплексне ознайомлення із сучасними стратегічними та системними концептами. Формування стратегічної ідеї, візії, місії та цінностей за допомогою креативних рішень і лідерства. Природа відкритих і закритих систем, логіка їхнього розвитку та зміни. Погляд на стратегію з точки зору реалізації ідеї.

[Г. Саврук] БІЗНЕС-ЕКОСИСТЕМИ ТА VALUE NET

 

Стратегії роботи в зовнішніх системах — екосистемах, кластерах. Принципи взаємодії в них та побудови правил гри. Ролі сильних і слабких гравців. Переосмислення конкуренції та кооперації. Нова природа партнерства.

[О. Саврук] ДИЗАЙН БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

 

Універсальні принципи налаштування організацій на логіку створення цінностей. Зміна ролей в організації. Бізнес-процеси стратегічного рівня. Моделювання бізнес-процесів верхнього рівня. Декомпозиція ідеї стратегічного рівня до процесів та ролей.

[В. Оксенюк] КЛАСТЕРИ

 

Розуміння феномену кластерів як основи конкурентоспроможності бізнесу, регіону, країни. Методологія формування стратегії та ефективної участі стратегів. Переусвідомлення ролей бізнесу, освітніх інституцій і публічної влади в кластерах.

[Г. Саврук] ВІДКРИТІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ

 

Інновації у бізнес-моделях. Сприйняття управлінцями платформ, економіки спільного споживання та цифрових бізнес-моделей. Фундаментальні основи дизайну та інновацій з позиції відповідальних ролей у компанії.

02
РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ
Учасники працюють з викладачами у лекційному та дискусійному форматі над курсами, які дозволяють сфокусуватися на особистості та системах, якими учасник керує. Комбінування різних підходів і робота з теорією та методологією розробки інноваційних стратегій
[Е. Мальцев] СИСТЕМНЕ МИСЛЕННЯ

 

Розуміння бізнесу як системи. Основні принципи і правила системного мислення третього покоління. Інструменти системного мислення. Бачення цілого, посилення впливу, прогнозування подій, створення команд. Системне мислення як альтер¬натива лінійному.

[М. де Ламелієр] BUSINESS DESIGN THINKING

 

Дизайн-мислення у бізнесі як комбінація підходів дизайн-мислення та стратегії. Використання дизайн-мислення для розробки інноваційних стратегій, бізнес-моделей і середовищ. Дизайн-мислення для розвитку бізнесу та державних систем.

[О. Хоменко] КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ

 

Креативне мислення допомагає долати стереотипи. Учасники процесу можуть експериментувати, формувати нові системи з різною складністю. У наш час зростає кількість та інтенсивність ситуацій, які потребують від нас нестандартного підходу. Це може стосуватися нових продуктів на ринку, вирішення соціальних проблем, пошуку нових напрямків діяльності компаній та інституцій.

[А. Баумейстер] ФІЛОСОФІЯ

 

Філософія працює з внутрішнім виміром людини, допомагає визначити вектор дій у цьому світі та сформувати шлях до чогось нового. Філософія допомагає реалізовувати самого себе якомога повніше, щоб вести осмислене життя. Мислення — свідоме поєднання думок. Робота з мисленням визначає рівень ідей, концепцій і побудови ефективних стратегій.

03
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ
Розвиток соціальних систем розглядається на національному та глобальному рівнях з урахуванням основних світових тенденцій, трендів і досвіду. Велику увагу приділено формуванню довіри та діалогу з цільовою аудиторією і партнерами для розвитку соціальних си
[О. Литвиненко] ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ

 

Глобальне потепління, ресурсний тиск, урбанізація, біотехнології та їхній вплив на менші системи. Здатність відчувати еволюції для побудови потужних систем, які спроможні адаптуватися та використовувати переваги світових трендів.

[О. Литвиненко] МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ

 

Парадигми міжнародних відносин з найбільшим впливом у сьогоднішньому світі: реалізму, лібералізму та конструктивізму. Принципи роботи міжнародних систем. Спроби пояснити функціонування світу та описати місце і роль України в міжнародній системі.

[О. Осадча] МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. ДИПЛОМАТІЯ

 

Міжнародні відносини дають можливість швидко одержувати необхідну інформацію, обмінюватися думками, обговорювати широкий спектр питань і досягати важливих домовленостей як на регіональному, так і на глобальному рівнях.

[О. Литвиненко] БЕЗПЕКОВІ СТРАТЕГІЇ

 

Безпекові стратегії в історичному та сучасному контексті. Сучасні безпекові стратегії в контексті національної безпеки, економіки та фінансів, технологій, середовища, енергоресурсів, культури та ідеології, етики та міжнародного права.

[М. Стародубська] УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ

 

Довіра як найцінніший актив в епоху «післяправди» та «альтернативних фактів». Управління репутацією. Налагодження довіри й діалогу з цільовими аудиторіями. Втілення та закріплення змін за допомогою інструментів ефективних комунікацій.

04
СИЛА «Я»
Усі курси розраховано на самостійну роботу з власною особистістю — застосування Я-концепції та рефлексивного мислення. Через перформанс, взаємодію із сучасним мистецтвом, творчі практики, зустрічі з філософами, мистецтвознавцями, художниками та режисерами
[А. Баумейстер] ШКОЛА ДЕБАТІВ

 

Вирішення проблем у процесі дискусій, де висувають тези «за» і «проти. Сила аргументів та раціональних доказів. Сила принципів та ідей. Формулювання власної позиції та її захист. Досягнення балансу інтересів у комплексних соціальних системах.

[О. Балашова] СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО

 

Сучасне мистецтво як територія радикальної свободи. Ідеї митців, що формують сьогодення, зумовлюють розвиток суспільства, бізнесу та держави через постійний вихід за межі усталених практик. Мистецтво для творення нових парадигм.

[Т. Трунова] АВТОРСЬКІ ІМПРОВІЗАЦІЇ

 

Конфлікт як народження альтернативних сенсів. Жест як висловлювання. Текст-підтекст-контекст-метатекст. Сила паузи. Позбавлення скутості через усвідомлення дії, мети і процесу. Парадокс як інструмент комунікації нової якості.

[Ю. Костенко] ІННОВАЦІЙНЕ МИСЛЕННЯ

 

Креативне мислення для пошуку нових потужних рішень складних завдань. Створення інновацій. Успішність ініціатив. Побудова зв’язків між лідерством, креативністю та інноваціями.

05
МІЙ ПРОЄКТ
МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТУ

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗМІН

ТРАНСФОРМАЦІЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

НОВА СТРАТЕГІЯ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ

Гелена Саврук
Professor
Олександр Саврук
Professor
Едуард Мальцев
Professor
Марина Стародубська
Adjunct professor
Віктор Оксенюк
Adjunct professor
Олександр Литвиненко
Adjunct professor
Мака Де Ламелієр
дати стартів програм
19/03/2020
тривалість
9 місяців
6 модулів по 3 дні та 3 місяці роботи з проєктами та їх захист
вартість
200000 грн
із ПДВ
За додатковою інформацією щодо програми звертайтесь
Марина Гоменюк
Менеджер програми
Зателефонувати:
Написати:
kmbs live
07.10.2019 в 16:14
Про Глобальні цілі — Національні консультації щодо Цілей Сталого Розвитку в Україні
Києво-Могилянська бізнес школа стала освітнім партнером міжнародної програми Young SDG Innovators, я ...
06.10.2019 в 15:42
kmbs impact visit: Odesa on the Globe
Під час виїзного модулю групи Presidents’ та Executive MBA заглибились у особливості інфраструктури ...
02.10.2019 в 10:11
#kmbs_podcast ▪️ Для чого бізнесу сервісна стратегія? ▪️ Як вона впливає на суть продукту, якість ві ...
01.10.2019 в 16:18
25–27 вересня представники kmbs відвідали щорічну конференцію — «Management Education for a Changin ...
30.09.2019 в 16:11
Приємно слідкувати за успіхами випускників kmbs, які досягають нових вершин не лише у бізнесі, а й у ...
22.10.2019 в 09:46
Цінність Києво-Могилянської бізнес школи створюють люди: викладачі, команда, учасники та випускники ...
22.10.2019 в 09:46
Фото от Kyiv-Mohyla Business School [kmbs]
У рамках «kmbs impact visit: Odesa on the Globe» учасники програм МВА протягом майже 12 годин занурю ...
22.10.2019 в 09:46
Що робити, коли звичні «став завдання та контролюй» не працюють? У складних бізнесах потрібно, що ...